آیین نامه ثبت نام

 

ويژه نوآموزان پيش دبستاني و دانش آموزان دبستاني جدید الورود سال تحصیلی 99-98

با سلام و ادب؛

ثبت‌نام نوآموزان پيش­ دبستاني و دانش‌آموزان دبستاني  منوط به تكميل اطلاعات ثبت­ نام در سايت اينترنتي www.pri.noorenarges.ir مي­ باشد و پس از ثبت­ نام اينترنتي، شوراي آموزشي- انضباطي ضمن بررسي وضعيت دانش­ آموز و در صورت احراز شرايط لازم، به صورت تلفنی تماس گرفته خواهد شد.

اعضاي شوراي آموزشي – انضباطي مدرسه عبارتند از: مدير مدرسه، معاونين، آموزگار پايه

شرايط داوطلبان در آزمون ورودي

داوطلبان بايد داراي شرايط ذيل باشند:

الف) داوطلبان بايد معلوليت شنوايي، گفتاري، بينايي و حركتي نداشته باشند.

ب) تابعيّت و مليّت ايراني داشته باشند.

ج) كسب بالاترين سطح در طرح ارزشيابي توصيفي در تمام دروس­(خيلي خوب) در نوبت اول سال تحصيلي جاري (براي كليه­ ي پايه­ ها) و در پايه­ ي تحصيلي سال گذشته (براي دانش­ آموزان ورود به پايه­ ي دوم تا ششم دبستان)

   مدارك مورد نياز جهت ثبت‌نام اولیه

الف) شش قطعه عكس 4×3

ب) كپي كارنامه‌‌ي سال قبل (براي دانش‌آموزان ورود به پايه دوم تا ششم دبستان) و كپي كارنامه‌ي نوبت اوّل سال تحصيلي جاري(براي كليه پايه ها)

ج) كپي صفحه‌ي اوّل شناسنامه

د) كپي تمامي صفحات شناسنامه‌ي پدر و مادر دانش‌آموز همراه کارت ملی

تذكر: ارايه­ ي مدارك فوق در هنگام مصاحبه، در قبولي دانش­ آموزان مؤثر مي­ باشد.

ساير توضيحات

الف) دانش‌آموزان ورود به پايه‌ي اوّل دبستان (متولدين نيمه دوم 89نيمه اول 90) از طريق مصاحبه‌ي حضوري با دانش‌آموز شامل سؤالات شفاهي و فعاليت‌هاي كتبي از آموزه‌‌هاي پيش از دبستان مي‌باشد.

ب ) شرایط سنی نوآموزان برای ورود به پایه پیش دبستان ( متولدین نیمه دوم 90و نمیه اول 91) می باشد . 

ب) سؤالات براي دانش‌آموزان ورود به دوم، سوم و چهارم ، پنجم و ششم دبستان در سطح آموخته‌هاي درسي از دروس فارسي، رياضي،علوم مي‌باشد.

ج) آزمون براي كليه‌ي پايه‌هاي دوم تا ششم دبستان به‌صورت تشريحي، كاربردي و چهارگزينه‌اي بوده و نمره‌ي منفي ندارد.

 ورود به صفحه ثبت نام
رهگیری ثبت نام