نام خانوادگی*  
نام *  
نام پدر*  
تاریخ تولد*
  /   /   13
کد ملی*  
شماره شناسنامه*  
سال تحصیلی *
 
مقطع*
 
متقاضی ثبت نام در پایه *
 
آخرین معدل
دین*
 
تلفن ثابت 1*  
تلفن همراه*  
پست الکترونیک  
توضیحات  
شغل *  
تلفن همراه*  
میزان تحصیلات*
رشته تحصیلی*  
نام*  
نام خانوادگی  
شغل*  
آدرس محل کار  
میزان تحصیلات*
رشته تحصیلی*  
تلفن همراه*  
نسبت*
 
نام
 
سن
 
شغل
 


سال تحصیلی*
 
مقطع*
 
پایه*
 
معدل
نام مدرسه*
 
توضیحات
 


عکس
انتخاب
حجم عکس نباید از 75 کیلوبایت بیشتر باشد. فرمت عکس می تواند jpg ، bmp ، gif و یا png باشد.

مشخصات دانش آموز
نام خانوادگی
نام
نام پدر
تاریخ تولد
کد ملی
شماره شناسنامه
سال تحصیلی
مقطع
پایه
آخرین معدل
دین
تلفن ثابت 1
تلفن همراه
پست الکترونیک
توضیحات

اطلاعات پدر
شغل
تلفن همراه
میزان تحصیلات
رشته تحصیلی

اطلاعات مادر
نام
نام خانوادگی
شغل
آدرس محل کار
میزان تحصیلات
رشته تحصیلی
تلفن همراه

مشخصات افراد خانواده


سابقه تحصیلی