آیین نامه 
     

1         ساعت کار پیش‌دبستانی از ساعت 7:45 صبح الی 13 و در پایه‌ی دبستان از ساعت ۷:۳۰ الی 14:15 می باشد . حضور عزیزان دانش‌آموز در مدرسه ۱۵ دقیقه قبل از شروع به کار و بعد از ساعت پایان کار مدرسه مقدور است .

2        در جلساتی که از سوی مدرسه جهت والدین گرامی تشکیل می‌گردد، حضور حداقل یکی از والدین الزامی است .

3       ارتباط با مدرسه در خصوص مواردی از قبیل عدم حضور دانش‌آموز، وقت ملاقات، ارائه‌ی پیشنهادات و ... صرفا" از طریق شماره تلفن مدرسه مقدور است .

4       تأخیر و غیبت غیر موجه و تکرار آن‌ها جزء تخلف انضباطی محسوب می‌گردد که طبق ضوابط آموزشی عمل خواهد شد .

5       نوشتن نام دانش‌آموز بر روی کلیه‌ی وسایل و لوازم الزامی است .

6        شرح تکالیف دانش‌آموزان در دفترچه‌ی یادداشتی که به همین منظور در اختیار آنان قرار گرفته قید می‌گردد. لازم است اولیای محترم ضمن ارائه‌ی نظرات، آن را امضا نمایند .

7       در صورت تغییر آدرس و تلفن در اسرع وقت مدرسه را مطلع فرمایید .

8       به همراه داشتن هر گونه لوازم اضافی، تزئینی و گران‌قیمت , موبایل توسط دانش‌آموز مجاز نیست. آوردن هر گونه کادو و هدیه جهت معلمین و کادر مدرسه مجاز نیست .

9        هر گونه اطلاع به اولیا از طریق سایت و یا برگه‌های چاپی یا پیامک کوتاه انجام می‌پذیرد .

‌ آیین‌نامه و مقررات بهداشتی و تغذیه ای دانش آموزان

1         در صورت بروز بیماری، ضمن اطلاع به مدرسه تا قبل از ساعت ۸:۳۰صبح، دانش‌آموز را در منزل نگهداری نموده و تحت مراقبت پزشکی قرار دهید.

2        لباس‌ها و وسایل شخصی نوآموز می‌بایست همیشه تمیز و مرتب باشند .

3       موها و ناخن دانش‌آموز می‌بایست تمیز و حتی‌المقدور کوتاه باشند .

4       با توجه به معاینات دوره‌ای توسط پزشک مشاور مدرسه، حتما" به نکات ذکر شده در برگه‌ی معاینه‌ی بهداشتی دانش‌آموز توجه فرمایید. برای اطلاع از جزئیات بیش‌تر به قسمت مشاوره‌ی پزشکی دبستان مراجعه فرمایید .

5       ارائه‌ی کارت واکسیناسیون بهداشتی به مدرسه الزامی است .

6        با توجه به این‌که نوآموزان عزیز عموما" تمایلی به صرف صبحانه‌ی اول وقت را ندارند، تغذیه‌ی نیم‌روزی اهمیت فوق‌العاده می‌یابد .

7       تغذیه‌ی دانش‌آموزان، روزانه و به صورت چرخشی بر طبق لیست ارائه شده از سوی مدرسه توسط والدین محترم تهیه می‌شود. جدول زمان‌بندی و نوع تغذیه‌ی ماهیانه متعاقبا" به اولیای محترم داده خواهد شد .

‌ آیین‌نامه و مقررات سرویس

1         در صورتی که از سرویس‌های شخصی جهت رفت و آمد عزیزان دانش‌آموز استفاده می‌فرمایید، حتما" مشخصات راننده را به مدرسه تحویل دهید. مدرسه از تحویل دانش‌آموز به افرادی غیر از شخص معرفی شده معذور است .

2        در صورت تغییر کار مدرسه در روز به خصوص، هماهنگی سرویس به عهده‌ی اولیای محترم می‌باشد .

3       در صورت به حد نصاب رسیدن اولیای متقاضی استفاده از سرویس، مدرسه اقدام به تهیه‌ی سرویس می‌نماید .