اهداف و برنامه ها
     
 

 

 

اهداف و سیاست های نور نرگس
vبه کارگیری از معلمین و اساتید مجرب با علم به روز در همه زمینه های آموزش
vاستفاده از به روزترین تکنولوژی ها جهت آموزش آسان و یادگیری بهتر دروس
vدارا بودن محیطی شاد و مفرح در ساعات تفریح
vآزمایشگاهی مجهز و جذاب برای فهم بهتر مسائل علوم
vدارا بودن کتابخانه ای به روز با کتب مربوط به هر رده سنی برای تشویق دانش آموزان به امر مهم کتابخوانی
vاستفاده از سیستم هوشمند در جذب بیشتر دانش آموزان به آموزش
vبرگزاری کارگاه های فرزند پروری، کنترل خشم و مهارت های زندگی برای اولیاء دانش آموزان برای برقراری ارتباطی بدون طنش بین فرزندان و اولیاء
vبرگزاری اردوهای مهیج بین پایه ها و حتی خانواده ها
vاستفاده از توانایی و مهارت دانش آموزان در پیشبرد اهداف مدرسه
vبرگزاری جشن ها و اعیاد باستانی و سنتی ایرانی
v گنجانده شدن کارگاه NVC (مهارت زندگی) در برنامه درسی تمام پایه ها
vبرگزاری کلاس ورزش به صورت هدفمند و به روز توسط مربی متخصص در سالن ورزشی مجموعه
vبرگزاری کلاس هنر متناسب با سن دانش آموزان و برگزاری نمایشگاه از دستاوردها و سازه های هنری
vسرو غذا منطبق با غذاهای سنتی و خانگی و پخت توسط آشپزی ماهر با مواد به روز و تازه جهت ترغیب دانش آموزان و ایجاد میل به خوردن در آنها در سالن غذاخوری زیبای مجموعه
vبرگزاری جلسات منظم به صورت ماهانه با اعضا منتخب انجمن اولیاء و مربیان جهت بررسی مسائل و مشکلات احتمالی و هم فکری برای رسیدن به سیاست های مدرسه
vبرگزاری جلسات منظم به صورت ماهانه با اعضا شورای دانش آموزی برای استفاده از فکر و نظر دانش آموزان در مورد مسائل مدرسه