P4C
     

      شاید دغدغه خیلی ها تسهیلگر ها این باشد که چطور می توان قوانین را  در کلاس به اجرا گذاشت سوالمتفکر راهی که امتحان کردم و به نظرم مثبت بود آموزش قوانین گفتگو از راه نقاشی و نوشتن است . در جلسه ای که در مورد قوانین بحث شد و بعد از آن بازی را طراحی کردند و هدف و قانون تعیین نمودند . دانش آموزان به گروه هایی تقسیم شدند و از آنها خواسته شد قوانین که گفتگو و کلاس را به نقاشی بکشند و بنویسند.(کاعذ بزرگ a1)

    وقتی کار گروه به پایان رسید با کمک خود دانش آموزان نقاشی ها بررسی شد و بعد آن گروه که کامل تر بود به رای خود دانش آموزان در کلاس نصب شد . اتفاق قابل توجه اینکه دانش آموزان  با دیدن تابلوی قوانین که خودشان تهیه کرده، به هم تذکر می دهند و یکدیگر را به رعایت قوانین دعوت می کنند .

    طی بحثی که سر کلاس با بچه ها در مورد اینکه چه می شود که ما در کلاس قوانین را رعایت نمی کنیم سوال  این نتیحه حاصل شد که آنها نیاز دارند این قوانین را ببینند تا در ذهنشان حک گردد و فراموش نکنند...

   گروه های دیگر نیز قوانین نقاشی های خود را کامل نمودند و در کلاس های  خود هم نصب کردند  تا در تمام هفته به آن توجه کنند. 

   دفترچه هایی هم تهیه کردند که خود را ملزم به رعایت قوانین گفتگو در هر جا که هستند کنند و اگر موردی را یادشان رفت و آنهایی را که  رعایت کردند در پایان روز بنویسند و به خود امتیاز بدهند.یول

   تغییر رفتار مثبتی بعد از انجام این فعالیت ها در رعایت قوانین و رفتار دانش آموزان حاصل شد . فرشته

به نظر می آید خوب است همکاران دیگر هم این روش را تست کنند و نتیجه را بیان کنند .

  جهت کسب اطلاعات بیشتر از سایت p4cclass.persianblog.ir دیدن فرمائید.